top of page

Therapievormen Stress

Op het moment dat er uit de EMB test een verstoring te zien is op 1 of meerdere van de volgende stress parameters

 • Mentale of emotionele stressreactie

 • Sympatische verstoring

 • Verlengde stress reactie

 • Early life stress

Is het aan te raden om naast de voedings- en leefstijladviezen ook een therapievorm toe te passen die bij jou en jouw situatie past. Voorbeelden van mogelijke therapievormen zijn

 • Acupunctuur

 • EFT

 • EMDR

 • EQfit

 • Haptotherapie

 • Hypnotherapie

 • Mindfullness (MBSR en MBCT)

 • NEI

 • Systeemtherapie

 
Acupunctuur

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is acupunctuur meer dan het inbrengen van naalden om pijn te verlichten. 

Acupunctuur is een complex, van oorsprong oosterse, medische behandelwijze met als doel herstel van de lichaamsbalans en stoornissen in het functioneren van het lichaam. Acupunctuur kan worden gebruikt voor de behandeling van klachten, ziekten en het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De meest toegepaste vorm van acupunctuur is door middel van het plaatsen van dunne naalden in zogenaamde acupunctuurpunten in de huid. 

 

Meer informatie: https://npva.nl/content/behandeling

 
EFT

In de huidige maatschappij wordt er veel van ons verwacht en daarnaast heb je, als volwassene, vaak veel ballen in de lucht te houden. Deze omstandigheden van buitenaf zorgen er mogelijk voor dat je stress en druk ervaart in het dagelijks leven. Maar ook vroegere (kind)ervaringen zijn van grote invloed op je emotionele leven als volwassene en kunnen van invloed zijn op liefdes- en andere soorten relaties. Bij individuele EFT ligt de focus op het herstellen van de relatie met jezelf. We onderzoeken knelpunten en emoties die op de achtergrond meespelen, met als doel jou weer lekker in je vel te laten zitten.

 

EFT kan effectief zijn bij onder andere

Je loopt steeds tegen dezelfde problemen of patronen aan, Je voelt je alleen en verlaten, Je loopt rond met gevoelens van somberheid, Je bent onzeker en faalangstig, Je blijft rondlopen met ervaringen uit het verleden, Je hebt een negatief zelfbeeld, Je komt met anderen in dezelfde (negatieve) patronen terecht, Je komt jezelf tegen in relaties met anderen.

 

Meer informatie: https://www.eft.nl/

 
EMDR

EMDR staat voor "Eye Movement Desensitization and Reprocessing". Letterlijk vertaald betekent het: "door oogbeweging opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenis(sen) en deze alsnog verwerken".

Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat u hoort, een geur die u ruikt of een beeld dat u ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

 

EMDR kan effectief zijn bij onder andere:

Posttraumatische stress stoornissen, Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Relatieproblemen, Verslavingsproblemen, Dwanggedachten, Burn-out, Slaapstoornissen, Paniekgevoelens, Woede-uitbarstingen, Nachtmerries, Zelfvertrouwen, Paniekaanvallen, Trauma's rondom zwangerschap en bevalling

 

Meer informatie: https://www.emdr.nl/

 
EQFit

De EQfit Academy methode is ontwikkeld omdat hulpverlening en coaching niet lang hoeft te duren. Waarom lang op een wachtlijst staan? Waarom eindeloze gesprekken? Waarom medicijnen? De methode maakt het verschil in de wereld van langdradigheid. Minder praten, meer doen! Actie! Direct leren hoe je belemmerende gedachten die stress opleveren kunt verminderen. Word je bewust van je onbewuste handelingen en creëer een stevige basis voor jezelf. Een basis van zekerheid.

 

De EQFit methode kan effectief zijn bij onder andere:

Negatief zelfbeeld, Onzekerheid, Moeite met grenzen aangeven, Aangevallen voelen, boosheid, Afwijzing, Traumaverwerking, Beïnvloeding, Onrust, Paniek- en angstaanvallen, Omgaan met verlies, Relatieproblemen, Emotieregulatie

 

Meer informatie: https://eqfit.nl/

 
Haptotherapie

Haptotherapie helpt om het emotionele proces op gang te brengen en verdrongen gevoelens te verwerken. Door aanraking leert u te voelen en begint uw gevoelsleven zich weer te ontwikkelen. U krijgt een nieuwe kijk op de wereld, uw directe omgeving en uzelf. Uw eigenwaarde, zelfbewustzijn en het inzicht in uw grenzen en mogelijkheden groeien en ook uw contact met de buitenwereld wordt bevorderd. 

 

Haptotherapie kan effectief zijn bij onder andere:

Stress- en spanningsklachten, Lichamelijke klachten door stress (hyperventilatie, vermoeidheid, hoofdpijn), Chronische pijnklachten, Onzekerheid en faalangst, Emotionele blokkades (verdriet, angst, boosheid), Problemen met acceptatie en verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap, Problemen in relatie met uzelf en met anderen, Een geremde ontwikkeling, uitend in niet lekker in uw vel zitten, niet weten wat u wilt, onrust, onvrede met een bestaande situatie, onzekerheid en (faal)angst;, Negatief zelfbeeld, problemen met uw eigen lichaam accepteren, eetstoornissen

 
Hypnotherapie

Hypnotherapie kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen. Maar ook bij verbeteren en versterken van prestaties, van gevoelens of ervaring van het ‘zelf’. De symbolische processen, herinneringen en gevoelens helpen de cliënt zijn probleem of conflict te begrijpen en op te lossen. Werkvormen als visualiseren en imagineren kunnen heel positief en prettig worden ervaren. Belangrijk onderdeel van deze therapie is het versterken van positieve gevoelens, contact herstellen met de eigen innerlijke kracht en opnieuw leren genieten.

Onze beleving en gedrag wordt door onbewuste drijfveren beïnvloed, door wat in het onbewuste is opgeslagen. Soms zijn ervaringen niet goed opgeslagen en zijn er storende conditioneringen ontstaan. Dit kan leiden tot onbegrepen reacties, beperkende conclusies, angst, rouw, verdriet, en gedragsproblemen.

 

Hypnotherapie kan effectief zijn bij onder andere:

Hypnotherapie is aangetoond werkzaam bij een breed scala aan problemen. Vooral bij vage en onbegrepen klachten zoals bij leegte, matte of verdrietige gevoelens, bij diffuse angsten en zeurende pijnen.

Bij psychosomatische klachten, conversie, SOLK, (somatisch onvoldoende verklaarde klachten) kan hypnotherapie zelfs de beste keuze zijn.

Wetenschappelijk aangetoond zijn de positieve resultaten bij behandeling van het prikkelbaar darmsyndroom (PDS), en de medische hypnotherapie bij behandeling van kinderen met buikpijn.

 

Meer informatie: https://hypnotherapie.nl/

 
Mindfullness

Er zijn twee technieken / therapievormen binnen Mindfullness die er op gericht zijn om extra ondersteuning te bieden bij stress gerelateerde klachten

 

MBSR

MBSR staat voor Mindfullness Based Stress Reduction. Het stress reductie programma van 8 weken is gebaseerd op intensieve training in mindfulness. Het was in eerste instantie bedoeld voor mensen met chronische gezondheidsproblemen, om hen te helpen omgaan met de gevolgen van pijn, ziekte en de impact van deze aandoeningen op hun leven. Tegenwoordig wordt MBSR onderwezen aan mensen over de hele wereld die op alle gebieden van het leven met uitdagingen worden geconfronteerd.

 

MBCT

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) is ontworpen om mensen te helpen die herhaaldelijk last hebben van depressies en chronisch ongelukkig zijn. Het combineert de ideeën van cognitieve therapie met meditatieve praktijken en houdingen gebaseerd op het cultiveren van mindfulness. De kern van dit werk ligt in het kennismaken met de gemoedstoestanden die vaak kenmerkend zijn voor stemmingsstoornissen en tegelijkertijd leren er een nieuwe relatie mee te ontwikkelen.

 

Meer informatie: https://mindfulness.nl/

 
NEI

NEI is een afkorting voor Neuro Emotionele Integratie. Het is een methode om emotionele problemen, lichamelijke klachten, onverwerkte incidenten en trauma’s op een vriendelijke manier definitief op te lossen. NEI is een samengestelde methode van het beste uit de Oosterse en Westerse geneeswijzen en is gebaseerd op principes uit onder andere psychotherapie, acupunctuur, neurowetenschappen, bio-kinesiologie, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Integra en Touch For Health. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van affirmaties, visualisaties en ademhaling. Ook ondersteunende middelen vanuit de homeopathie en fytotherapie worden toegepast.

NEI richt zich op de oorzaak en motivatie van problemen en het loslaten van blokkades en belemmerende factoren. Het gaat dus niet om het behandelen en onderdrukken van symptomen. De NEI therapeut kijkt voorbij de klacht en gaat op zoek naar de oorsprong ervan. NEI gaat ervan uit dat vrijwel elke ziekte, pijn of klacht een emotionele oorsprong heeft. Dit wordt via het onderbewustzijn opgespoord. 

 

NEI therapie kan effectief zijn bij onder andere

Lichamelijke klachten (rugpijn, uitslag, hooikoorts, etc.), Emotionele problemen (niet lekker in je vel, ongelukkig, belemmerende emoties, etc.), Gedragsproblemen (ADHD, autisme, met/zonder etiket, etc.), Chronische ziekten (prikkelbare darm, migraine, reuma, diabetes, etc.), Persoonlijke ontwikkeling (je wilt het anders, een check-up, etc.), Zwangerschap of kinderwens, Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, etc.), Verslavingen (gamen, eten, gokken, etc.), Ernstige ziekten (kanker, MS, dementie, etc.)

 

Meer informatie: https://vvnt.nl/over-nei/

 

Systeemtherapie / Familieopstelling

Er zijn situaties waarin je je afvraagt: wie ben ik, hoe ben ik hier gekomen, wat heeft mijn jeugd, mijn opvoeding, mijn ervaringen in het leven tot nu toe bijgedragen aan wie ik ben of wie ik wil zijn.? Door hierover in gesprek te gaan met een van onze therapeuten leer je verbanden te leggen tussen het heden en het verleden. Je gaat kijken naar de invloed die de mensen om je heen op je hebben en andersom. De relatie met de leden van je gezin van herkomst kan moeilijk zijn, soms zelfs een last, ook al heb je daar mogelijk geen contact meer mee. 

Het is niet altijd noodzakelijk om al deze mensen lijfelijk in de spreekkamer te hebben om de therapie voor jou zinvol te maken. Door het herkennen en bespreken van patronen, die al vroeg in je jeugd kunnen zijn ontstaan; kun je keuzes maken en veranderingen aanbrengen.

Hierdoor kunnen gedachten, gevoelens en handelen naar wens op elkaar afgestemd worden en kunnen klachten afnemen.

 

Meer informatie: https://www.psyned.nl/familieopstelling/

 
Ademhalingstherapie

Naast de bovengenoemde therapie vormen kan ook ademhalingstherapie ondersteunend werken bij het verminderen van stress gerelateerde klachten

Een aantal vormen zijn

bottom of page